De Stichting ALL heeft tot doel het ontwikkelen van competenties van jongeren en volwassenen op gebied van geletterdheid, gecijferdheid, digitale vaardigheid, culturele en maatschappelijke participatie, welke hen in staat stellen zelfstandig en adequaat te handelen in een dynamische samenleving.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Daarom heeft de Stichting de doelgroep uitgebreid met leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Onze activiteiten bestaan uit nationale en internationale projecten.